Ένα κριτήριο αξιολόγησης στην Ιστορία προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου στο Φιλολογικό Σχολείο από τον Γιώργο Παπαδόπουλο.