Ένα επαναληπτικό κριτήριο αξιολόγησης  στην Ιστορία προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου  στο Φιλολογικό Σχολείο από τον Γιώργο Παπαδόπουλο.