Ένα κριτήριο αξιολόγησης Λατινικών Β΄ Λυκείου στα πρώτα κεφάλαια (I,II,III), σύμφωνα με το νέο σύστημα, περιέχοντας και τις απαντήσεις, στο Φιλολογικό σχολείο από τον φροντιστηριακό οργανισμό της Ρούλας Μακρή.  Την ευχαριστούμε θερμά για την παραχώρησή της.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κυρία Μακρή επισκεφτείτε τον ιστότοπο του οργανισμού της : 

info@roulamakri.gr