Ένα κριτήριο αξιολόγησης στα λατινικά Γ΄ Λυκείου με απαντήσεις στα κεφάλαια XVI, XVIII, XXIII, XXIV στο φιλολογικό σχολείο από τον αξιόλογο συνάδελφο Διονύση Κόκλα.