Ένα αξιόπιστο κριτήριο στα Λατινικα Γ΄ Λυκείου, με τις απαντήσεις, για το 37ο & 48ο κεφάλαιο, στο φιλολογικό σχολείο από την Στυλιανή Παπουλίδου.