Ένα ακόμη κριτήριο αξιολόγησης Λατινικών Β΄ Λυκείου, με απαντήσεις, στα κεφάλαια VI-VIII-IX, στο Φιλολογικό σχολείο από την Χριστίνα Καραθανάση. 

AΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Το κριτήριο και οι απαντήσεις προέρχονται από το βιβλίο της Χριστίνα Καραθανάση για τα Λατινικά Β΄ Λυκείου με τα 24Γράμματα :