Ένα ακόμη κριτήριο αξιολόγησης Γ΄ Γυμνασίου, με απαντήσεις, για το 1ο & 2ο κεφάλαιο, στο Φιλολογικό σχολείο από την Ειρήνη Καραλευθέρη.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ