Ένα ακόμη κριτήριο αξιολόγησης Ιστορία Α΄ Γυμνασίου για το Δ΄ κεφάλαιο, στις ενότητες 3-4-5-6, στο Φιλολογικό σχολείο από την Χριστίνα Καπετανάκη των φροντιστηρίων Διάμεσος.

ΙΣΤΟΡΙΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ : Δ3, Δ4, Δ5, Δ6