Ένα ακόμη έξυπνο κριτήριο συνεξέτασης Έκθεση-Λογοτεχνία Β΄ -Γ΄ Λυκείου, με τις απαντήσεις,  στο Φιλολογικό Σχολείο από τον Γιώργο Παπαδόπουλο.