Ένα κριτήριο στο αδίδακτο κείμενο, το οποίο πρέπει να ενταχθεί στα αρχικά κείμενα των φιλολόγων για την Β΄ Λυκείου, με τις απαντήσεις, εστιασμένο και στοχευμένο στην διδασκαλία του ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ. Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Νάτση για την παραχώρησή του στο Φιλολογικό σχολείο.

Το κείμενο αυτό αντλήθηκε από το δίτομο έργο του κυρίου Δημήτρη Νάτση και της κυρίας Ιουλίας Σπυροπούλου με τα 24Γράμματα :