Ένα πλήρες κριτήριο συνεξέτασης Γλώσσας-Λογοτεχνίας Α’ Λυκείου, προσαρμοσμένο στην Τράπεζα Θεμάτων, με τις απαντήσεις στο Φιλολογικό Σχολείο από την Ειρήνη Καραλευθέρη.