Η συνοχή ενός κειμένου, η οποία εξυπηρετεί την εξωτερική σύνδεση προτάσεων κ περιόδων της παραγραφου (λεκτικη- μορφική σύνδεση), γίνεται μέσω των διαρθρωτικών – μεταβατικών- συνοδευτικών λέξεων ‘φράσεων υποδηλώνοντας συγκεκριμένες νοηματικές σχέσεις. Η Έλενα Καραλέκα προσέφερε στο Φιλολογικό σχολείο ένα σχεδιάγραμμα με τις διαρθρωτικές λέξεις και τον σκοπό που εξυπηρετούν, από το βιβλίο της που θα κυκλοφορήσει εντός ολίγων ημερών.