Ένα ακόμη επαναληπτικό κριτήριο αξιολόγησης  στην Ιστορία Προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου, πλήρες, για το Δ΄ & Ε΄ κεφάλαιο (Ανταλλαγή πληθυσμών & προσφυγικό), στο Φιλολογικό σχολείο, προς βοήθεια στους συναδέλφους και τους μαθητές τους, από την εκλεκτή συνάδελφο Ιωάννα Μαρατσώλα.