Κωδικοποιημένη η εισαγωγή στον Πλάτωνα (βίος, Πρωταγόρας, Πολιτεία) για τα αρχαία Γ΄ Λυκείου, με τις αναγκαίες πρόσθετες πληροφορίες στο Φιλολογικό σχολείο από τον Δημήτρη Νάτσηώστε να εμπεδώνεται πιο εύκολα.

Το τμήμα αυτό της εισαγωγής προέρχεται από τα βιβλία του Δημήτρη Νάτση με τις εκδόσεις “Γρηγόρη” & “24Γράμματα”: