Κωδικοποιημένη η εισαγωγή στον Αριστοτέλη (βίος, έργα του, Ηθικά Νικομάχεια, Πολιτικά) για τα αρχαία Γ΄ Λυκείουμε τις αναγκαίες πρόσθετες πληροφορίες στο Φιλολογικό σχολείο από τον Δημήτρη Νάτσηώστε να εμπεδώνεται πιο εύκολα.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΔΕΙΓΜΑ B

Το τμήμα αυτό της εισαγωγής προέρχεται από τα βιβλία του Δημήτρη Νάτση με τις εκδόσεις “Γρηγόρη” & “24Γράμματα”: