Ένα θεωρητικό τμήμα για τα αρχαία ελληνικά, αυτό των εγκλίσεων στο ρήμα, το οποίο είναι χρήσιμο και απαραίτητο στην επεξεργασία του αρχαίου λόγου, στο Φιλολογικό σχολείο από τον αξιόπιστο συνάδελφο Διονύση Κόκλα.

ΟΙ ΕΓΚΛΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ