Μία αποκωδικοποίηση στις διδακτικές ενότητες του Φακέλου Υλικού Αρχαίων, ώστε με τον πιο ευσύνοπτο τρόπο να εμπεδωθούν από τους μαθητές εν όψει των πανελλαδικών, έκανε ο Δημήτρης Νάτσης και έδωσε στο Φιλολογικό σχολείο.